Vikarbygårdens vänner

VAR MED OCH STÖD VIKARBYGÅRDEN 

Vikarbygårdens vänner är en möjlighet för dig som vill stödja den verksamhet som bedrivs på Vikarbygården . 

Som understödjare stödjer man gården ekonomiskt via medlemsavgift, samt får del av information om vad som händer på gården, program, arbetsdagar, mm. Som medlem deltar man även i en utlottning av gratis övernattning för två personer kommande år. 

Årsunderstödjare: 150 kr/person, 300 kr/familj. 

Pengarna går till gårdens skötsel och drift. 

Anmälan till Britta Gustafsson på vikarbygarden@telia.com. 

Skriv namn, adress, telefon och mailadress. Insättningen sker till Vikarbygården ideell förening, bankgiro 5598 – 8935. Märk inbetalningen med Vikarbygårdens vänner och namn.