Vikarbygårdens vänner

VAR MED OCH STÖD VIKARBYGÅRDEN

Vikarbygårdens vänner är en möjlighet för dig som vill stödja den verksamhet som bedrivs på Vikarbygården . 

Vikarbygårdens vänner
– stödjer gården ekonomiskt genom en årsavgift på 150 kr/person eller 300 kr/familj
– får information om vad som händer på gården, program, arbetsdagar, mm.
– deltar i utlottning av en övernattning för två personer kommande år. 

Avgiften/gåvan går till gårdens drift och skötsel .

Anmälan till receptionen eller vikarbygarden@telia.com. 
– namn, adress, telefon och mailadress.

Insättningen sker till Vikarbygården ideell förening, bg 5598 – 8935.
Märk inbetalningen med Vikarbygårdens vänner och namn.
Man kan även betala i receptionen.