Om Vikarbygården

Gården ägs av Vikarbygården ideell förening och drivs ideellt i kristen regi av flera Equmeniakyrkor i Dalarna och Equmenia Mitt. 

Vikarbygården var från början ett litet hemman med några djur och ett par slåtterängar. En del av husen har flerhundraåriga anor. 

Gården hette från börja Bergstrandsgården och ägdes av familjen Bergstrand. Efter att ha stått tom i några år under mitten av 1950 talet såldes gården till Baptisterna i Dalarna och då fick gården namnet Vikarbygården. Det var Bergstrands önskan att gården skulle fortsätta att vara en mötesplats för kristen verksamhet. I Början var gården en sommar och lägergård som efterhand har utvecklats mer och mer till en camping under somrarna och läger och församlingsgård på för och eftersäsong. 

Gården ligger i centrum av Dalarna med många nöjen och sevärdheter inom räckhåll, som levande fäbodar, keramiktillverkning, Musik vid Siljan, Dalhalla, marknader och hembygdsgårdar, Classic Car Week mm.